Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Maassluis Aardgasvrij


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Naar aanleiding van de enquête Maassluis Aardgasvrij en een krantenartikel (zie link https://www.ad.nl/wonen/bijna-helft-oudere-huizen-steenkoud-zonder-gas~a1e7c0f5/) in combinatie met de online informatiebijeenkomst van 18 februari 2021 a.s. hebben wij de volgende vragen:

  • Bent u bekend met dit krantenartikel?
  • Heeft u al contact gehad met de gasnetbeheerder Stedin/Eneco omtrent hun plannen met het fijnmazige gasleidingnetwerk in Maassluis?
  • Heeft u al een inzicht van de bouwjaren van de huurwoningen in de diverse wijken, al dan niet in samenwerking met MaasDelta?
  • Ditzelfde geldt voor de particuliere woningen in de diverse wijken?
  • Heeft u inzicht in het aantal woningen dat (reeds) een Energielabel heeft en in welke klasse die zijn ingedeeld?
  • Gaat u ook inventariseren welke oudere woningen reeds door de eigenaren al extra zijn geïsoleerd, ook dit weer per wijk?
  • Heeft u al inzicht in welke wijken er gebruik gemaakt zou kunnen worden van een warmtenet?
  • Bent u op de hoogte van het feit dat Shell Nederland in combinatie met andere bedrijven een waterstofgas opwekkingsinstallatie wil bouwen op de Maasvlakte?
Met vriendelijke groet
Forum voor Maassluis