Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Garagebeleid


Naar aanleiding van berichten in de media over de controles van een aantal garagebedrijven, krijgt Forum voor Maassluis veel vragen vanuit de bevolking over de vele garagebedrijven en niet alleen vanuit de eigen achterban. Daarnaast hebben zijzelf ook vragen over deze controle en de navolging ervan. Temeer daar zij in het verleden zich hebben ingezet om wildgroei van garagebedrijven een halt toe te roepen. De fractie stelt daarover aan B&W de volgende vragen onder artikel 51.

  1. Is het juist dat er na de controle op de garagebedrijven geen enkele sanctie is uitgedeeld, zijn wij misschien verkeerd ingelicht of vond u dat niet nodig?
  2. Is het juist dat er een garagebedrijf was zonder inschrijving in de K.v.K. en waarom is deze niet ter plekke gesloten i.p.v. een termijn in te stellen?
  3. Er bleken meerdere bedrijven te zijn zonder de juiste en/of correcte papieren/administratie, waarom zijn daar geen sancties uitgedeeld?
  4. Het is voor Forum voor Maassluis onverteerbaar dat bij alle gecontroleerde bedrijven milieuovertredingen geconstateerd zijn en dat hierop, voor zover ons bekend, geen sancties zijn uitgedeeld. Er zijn te veel autowrakken aangetroffen bij bedrijven, zijn dit nu garagebedrijven of sloopbedrijven? Vallen deze nu onder de Stiba regeling als sloopbedrijf en is dit toegestaan in de bedrijfsbestemming?
  5. Er werd gecontroleerd op belastingschuld en in één geval werd er € 33.000,- ter plaatse afgerekend. Bent u het met ons eens dat in zo'n geval over de herkomst van dit soort sommen contant geld een onderzoek moet worden ingesteld. Hierbij in het achterhoofd hebbend de wetenschap dat elke handeling met meer dan € 25.000.- bij het bankwezen vragen moeten worden gesteld?
  6. Stedin constateerde een vermoeden van stroomdiefstal, men gaat misschien een naheffing doen. In andere gevallen wordt dan zo'n betreffend pand toch gesloten totdat het tegendeel is bewezen. Of bent u die mening niet toegedaan?
  7. Bij alle gecontroleerde bedrijven waren de op- en verkoopregisters niet in orde. Bent u met ons van mening dat dit tezamen met de constatering onder punt 3 waar het ook alle bedrijven betrof, dit een zeer triest resultaat is en dat er zwaardere maatregelen getroffen hadden moeten worden dan alleen de opmerking "Vinger aan de Pols"?
  8. Dan wat betreft het ontmoedigingsbeleid waarover al jaren gesproken wordt. In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen wordt er strak aan het vestigen van nieuwe garagebedrijven de hand gehouden, dit wordt in feite onmogelijk gemaakt. Bent u het met ons eens dat de betreffende wethouder maar eens in contact moet treden met zijn collegae in die gemeenten, zodat de "overflow" niet naar de gemeente Maassluis komt?
  9. Ook is er al een paar jaar de discussie of bij nieuw te vestigen garagebedrijven niet een Bibob procedure moet toegepast worden. Bent u met ons van mening dat er na deze bedroevende controleresultaten genoeg redenen te bedenken zijn om daar eens aan te beginnen?