Artikel 51 vragen

art.51 vragen over de Prinses Julianalaan


Geacht College,

Naar aanleiding van de vele klachten van onze burgers wonende aan de Pr. Julianalaan dat hun laan een race baan is en dat het probleem nog groter gaat worden nu er nog meer huizen gebouwd gaan worden op de Kade en dat ook op het bedrijven terrein steeds meer bedrijven met hun verkeersbewegingen zich vestigen. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het volgens U onmogelijk is om een flitspaal en de snelheidsmeter te combineren is?
  2. Klopt het dat u aan geeft: U moet bij de politie zijn en vervolgens de politie dan aangeeft: U moet bij de gemeente zijn?
  3. Klopt het dat de brieven en e-mails van de bewoners alleen beantwoord worden met een ontvangstbevestiging door een beleidsmedewerker van de gemeente en dat is het dan vervolgens?
  4. Is het niet zo dat U het, als gemeente Maassluis gewoon behoort aan te vragen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat?
  5. Of is dit eigenlijk een probleem van te weinig personeel die deze aanvraag moet gaan behandelen?
De Fractie van Forum voor Maassluis