Artikel 51 vragen

art.51 vragen over bouwplan Noorddijk/Geerkade


Forum voor Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Op 24 juni 2020 hebben wij, omdat dit tijdens de commissie over de Vlietlocatie niet mogelijk was, wat vragen "buiten de orde" via de e-mail van de griffier aan de daarvoor verantwoordelijke wethouder gesteld.

Deze kwamen kort samengevat op het volgende neer:

Wij hadden van een van de potentiële kopers vernomen dat de nieuwbouw "de Rederij" op de Noorddijk voor onbepaalde tijd stil was komen te liggen. Dit hebben wijzelf ook persoonlijk kunnen constateren en hebben daarbij begrepen dat er, buiten de eerder door ons in een andere commissie genoemde vervuiling van de grond, heel veel fundering is aangetroffen.

Dit project wat door uw voorganger wethouder Keizer in samenwerking met aannemer Leijten is uitgewerkt heeft de gemeente tot nu toe toch al een vermogen gekost. Komen hiervan dan ook nog kosten richting gemeente of is dit nu wel goed contractueel uitgesloten?

Uw antwoord op 29-06-2020 was al volgt:

Het werk is niet stilgelegd. Tijdens het graven van enkele proefsleuven in verband met het aanbrengen van de damwanden is gebleken dat er aardig wat kabels en leidingen in de weg liggen. Deze dienen verlegd te worden. Hiervoor zijn de NUTS bedrijven aanzet. Vanochtend zijn ze gestart met het verleggen van deze kabels en leidingen.

Inmiddels zijn wij een maand verder en vindt er archeologisch onderzoek plaats aan de Noorddijk. Immers, de historie gaat met het uitgraven en het ontdekken van de muren al ver terug in de tijd (@HVM)

Alhoewel wij het geweldig vinden dat zo'n stukje geschiedenis van Maassluis weer zichtbaar wordt hebben wij een eerdere door ons gestelde vraag die daardoor nu wel weer actueel wordt, en wel als volgt:

  1. Komen de kosten van deze werkzaamheden richting gemeente of is dit contractueel uitgesloten?
  2. Tijdens het intern overleg van de fractievoorzitters is er 2-3 weken geleden nogmaals door onze fractievoorzitter op gewezen dat er geen "Watervergunning" op het geheel was afgegeven. De voorzitter van dit overleg zou dit met de desbetreffende wethouder opnemen.
  3. Wij begrijpen dat er nu nog steeds geen Watervergunning is. Waarom niet?
  4. Wat denkt u van het feit dat omwonenden daardoor willen dat Delfland het werk gaat stilleggen?
Tot zover onze vragen.