Artikel 51 vragen

art.51 vragen omtrent de Nationale Sinterklaasintocht


Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft 2018 voor zichzelf benoemd tot het Jaar van de Solidariteit. In 18 gemeenten, waaronder Maassluis, gaan zij daarom de straat op i.v.m. de Sinterklaasintocht. Ondanks dat deze groepering zegt vreedzaam protest na te streven en niet op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen uit te zijn hebben zij gemeend zelfs Dokkum - een gemeente waarover sinds de rijkswegblokkade verleden jaar veel over te doen is - aan te gaan doen; een rechtstreekse provocatie dus !! Wij van Forum voor Maassluis zijn van mening dat een kinderfeest niet verziekt mag worden door welke groepering dan ook en willen daarom vanwege tijdsgebrek en de behandeling van de begroting, met een open brief de volgende vragen stellen:

Geachte heer Edo Haan, De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil zaterdag 17 November van 11.30 - 16.00 uur tijdens de intocht van Sinterklaas, een feest waar nu juist wel oud en jong met allerlei achtergronden aan deelnemen, demonsteren op de Stadhuiskade in Maassluis, zie link Zij zijn tegen Zwarte Piet en laten dit jaarlijks blijken tijdens de diverse Sinterklaasintochten in ons land. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot en daarom staat deze actiegroep ook op de radar van de NCTV. Ze worden ook nadrukkelijk benoemd in het rapport "Dreigingsbeeld terrorisme" van November 2017, zie hier.

De onrust onder de bevolking over deze Anti Zwarte Piet groep neemt hand over hand toe en groeit dus met het jaar in Nederland en daarom is men vaker bereid het recht in eigen hand te nemen door tegenacties te organiseren. Omdat wij ons als Forum voor Maassluis zorgen maken over de komst van deze actiegroep en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en de openbare orde hebben wij voor u de volgende vragen:

  • Is er door de extreem linkse actiegroep Kick Out Zwarte Piet een vergunning aangevraagd om te mogen demonstreren in Maassluis op 17 november a.s. en heeft U deze gehonoreerd ondanks dat zij op de radar staan van het NCTV?
  • Heeft de actiegroep De Grauwe Leeuw of de daaraan gelieerde stichting Majority Perspective eventueel ook een vergunning gevraagd op die dag te mogen demonstreren?
  • Zijn er al tegendemonstraties aangekondigd door voorstanders van Zwarte Piet?
  • Wat gaat U doen om verstoring van de openbare orde te voorkomen?
  • Wat gaat U doen om te voorkomen dat de kinderen niet de dupe worden van deze demonstratie?
  • Bent U het met "Forum voor Maassluis" eens dat Sinterklaas een kinderfeest is voor alle kinderen ongeacht ras of afkomst en daarom gevrijwaard moet blijven van dit soort demonstraties?