STANDPUNTEN

3. Economie & Ondernemerschap

“Meer ondernemerschap voor Maassluis!”

Wat wij willen:

• Een liberaal vestigingsklimaat!
Een goed economisch vestigingsklimaat vergroot de werkgelegenheid in onze stad: goed voor onze bedrijven, mkb’ers, horecaondernemers én inwoners!

• Dereguleren van wet- en regelgeving
We maken het voor bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen door snellere procedures en deregulering van onder andere de APV.

• Liberalisering van sluit- en openingstijden
Meer ruimte voor onze ondernemers door de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aan te passen: minder regels en ruimere openingstijden voor de winkeliers en horeca. Winkeliers en horecaondernemers moeten zelf hun sluit- en openingstijden kunnen bepalen. Dit dient uiteraard goed afgestemd te worden met omwonenden. Er zijn gelukkig een aantal goede voorbeelden te noemen over cafés die in nauw contact staan met de omliggende buurt en overlast actief aanpakken.

• Wij willen ruimte voor innovatie en startups
Jonge ondernemers die met een startups beginnen en op een innovatieve wijze proberen te ontwikkelen, verdienen alle ruimte om dat te doen.

• Wij willen actief beleid tegen leegstand
De gemeente moet actief beleid ontwikkelen om excessieve huurbedragen en het ontstaan van leegstand van winkel- en kantoorpanden tegen te gaan.

• Leegstandboete voor winkelpandeigenaars in het centrum
Wij zijn voorstander van een leegstandsboete voor winkelpandeigenaars in het centrum van Maassluis.

• Wij willen gratis wifi in het centrum van Maassluis
Gratis wifi in ons prachtige centrum zal de aantrekkingskracht vergroten.

• Burgers meer laten ondernemen met het wijkleefbaarheidsbudget
Het moet voor inwoners makkelijker worden om op buurt- of wijkniveau evenementen te organiseren met een zogenaamd wijkleefbaarheidsbudget.

• Wij willen citymarketing verder blijven ontwikkelen
Door citymarketing blijven we Maassluis op de kaart zetten en trekken we meer en nieuwe mensen aan. Forum voor Maassluis ondersteunt alle initiatieven die bijdragen aan het nationaal op de kaart zetten van Maassluis, zoals Ervaar Maassluis dat doet. Toerisme, (water)sport en recreatie moeten een “boost” geven aan de lokale economie. Initiatieven van ‘Zorg & Vlijt’ moeten waar mogelijk ondersteund worden. Op dit moment bouwen zij een prachtige replica van een oude trekschuit, wat van grote historische waarde is! Bovendien hebben mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en langdurige werklozen via dit initiatief een kans gekregen om te her-integreren in het arbeidsproces.

• Wij willen meer aandacht voor het watertoerisme
De voorgaande colleges hebben veel laten liggen bij de haven van Maassluis. Hier kan en moet veel meer in worden geïnvesteerd. De passantensteiger is slecht onderhouden en het bezoekersaantal is daardoor schandalig laag wanneer wij dit met andere gemeenten vergelijken. Forum voor Maassluis zegt: investeren en promoten!