Loading

IN MEMORIAM GERT JAN ENZERINK

Een aimabele persoonlijkheid die zich vooral onderscheidde door een opvallende dosis positieve energie en daadkracht en een aanstekelijke passie voor mens, stad en/of ideaal heeft ons verlaten.

Gert Jan Enzerink, slechts 69 mocht hij worden. Namens De Fractie van Forum voor Maassluis willen wij u, familie en vrienden, vanaf deze plaats condoleren. U verliest een dierbaar persoon en wensen u sterkte bij het verwerken van het verdriet.

Spijtig is het dat hem zo weinig tijd gegeven is om na zijn raadslidmaatschap, wat in  2018 eindigde, het leven verder in te vullen, maar ondanks zijn slopende ziekte bleef hij zich – tot het allerlaatste toe – met grote betrokkenheid en vasthoudendheid inzetten voor Maassluis. Hij maakte zich druk om de toekomst van onze stad; om het behoud van onze binnenstad; wilde het Maassluise stadsgezicht – ook de Goudsteen –  beschermen tegen ontsierende nieuwbouw en/of verbouw. Zijn energie werd minder, maar zijn wilskracht absoluut niet!
 
Gert Jan Enzerink, oud voorzitter van het CDA en daarna met zijn politieke vriend D’66-er Frank Wensveen, bankdirecteur van de NMB, de oprichter van Maassluis Belang in 2002. In 2008 nam hij, na het overlijden Frank Wensveen, het fractieleiderschap over.
 

Hij was een goede debater; hij koos zijn woorden zorgvuldig, maar voerde het debat soms op het scherp van de snede.
Kenmerkend voor hem waren zijn gedrevenheid, zijn bevlogenheid, zijn liefde voor de stad Maassluis, zijn interesse voor de geschiedenis.

Wij – en velen van u met ons – herinneren zijn vreugde op een zonnige zomerse dag in maart 2018, bij het afscheid van niet terugkerende raadsleden, toen hij vernam dat hij vanwege zijn verdiensten door Hare Majesteit de Koningin was verkoren om Lid in de Orde van Oranje Nassau te  worden. Ook kreeg hij terecht bij die gelegenheid de Erepenning van de Gemeente. Fijn dat hij dit nog heeft mogen meemaken!

Zelfs toen Maassluis Belang uit elkaar ging, wat hij met alle mogelijkheden heeft proberen te voorkomen, bleven wij vrienden. Het kenmerkte deze man en zijn persoonlijkheid.

Shopping Basket