Forum voor Maassluis

Forum voor Maassluis is een lokale politieke partij,
zonder binding met een landelijke politiekie partij!

Laatste nieuws

Nieuws: Programmabegroting 2022-2025

De programmabegroting is de financiële vertaling van de kadernota zoals de trouwe lezer...

9 november 2021

Art.51-vragen: Prinses Julianalaan

Naar aanleiding van de vele klachten van onze burgers wonende aan de Prinses Julianalaan...

20 juli 2021

Art.51-vragen: Jeugdzorg

Beantwoording vragen ten aanzien van de Jeugdzorg 20 juli 2021

7 november 2021

Art.51-vragen: Jeugdzorg Maassluis

Volgens de nieuwe wijze van aanbesteden wordt resultaatgericht financieren ...

20 juli 2021

Art.51-vragen: Uithuisplaatsing toeslagen-affaire

Vragen over uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagen affaire.

7 november 2021

Leo Honders

27-04-1951 - 25-05-2021

Leo wat zullen wij jouw missen, jouw inbreng en aanwezigheid waren voor ons een inspiratiebron Je was een waardig lid vanaf de eerste dag.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies op een veel te jonge leeftijd.

Fractie Forum voor Maassluis