STANDPUNTEN

9. Jeugd & Senioren

“Maassluis voor jong en oud!”

Wat wij willen:

• Meer uitgaansgelegenheden en evenementen in Maassluis
Van ‘uitgaan’ in Maassluis was lange tijd geen sprake. Door de komst van nieuwe cafés in de afgelopen jaren is het uitgaansleven in Maassluis echter verbeterd. Wat ons betreft mag dit nóg beter! Wij zijn ons bewust dat Maassluis geen uitgaanswalhalla is en dat we onze gemeente niet kunnen vergelijken met Rotterdam of Amsterdam. Dat wil niet zeggen dat we het maar bij een summier aanbod moeten laten. Het moet voor horecaondernemers aantrekkelijker worden om zich hier te vestigen. We moeten vergunningseisen en de APV daarom versoepelen!

• Wij willen een nachtmetro op de Hoekse Lijn
Forum voor Maassluis wil zich maximaal inzetten om een nachtmetro op de Hoekse Lijn te krijgen. Dit willen wij in samenwerking met andere gemeenten laten onderzoeken. Wat ons betreft rijdt de nachtmetro vanaf 2:00 om het uur en vervangt die de huidige nachtbus.

• Wij willen ‘Onafhankelijkheidsdag’ als nieuwe feestdag voor Maassluis
Wij willen de invoering van nieuwe lokale feestdag op 16 mei: de Onafhankelijkheidsdag van Maassluis (1614). Het weekend dat in deze week valt moet net als de Furiade een jaarlijks terugkerend feest worden.

• Meer woningen voor starters
Het woningaanbod voor starters in Maassluis is véél te laag en we jagen op deze manier onze jongeren weg. Wij willen daarom meer starterswoningen bouwen. Voorrang voor immigranten schaffen we af.

• Een jongerencentrum voor elke Maassluisse wijk
We zijn een groot voorstander van jongerencentra, omdat zij helpen met het terugdringen van hangjongeren en overlast. De jongerencentra dienen het gehele jaar open te zijn. Vooral in de periodes dat veel jongeren vrij zijn. De jongerencentra kunnen een plaats krijgen binnen de gebouwen van de wijkraden of buurthuizen.

• We willen buurt- en jeugdwerk beter ingeregen met de wijkteams
Wij willen het buurt- en jeugdwerk integreren binnen de wijkteams met de daar bijbehorende wijkraden en wijkagenten.

• Invoering van Maassluise Jongerenraad
Wij willen een Maassluise Jongerenraad instellen en de Maassluise jeugd daarmee meer betrekken bij de politiek. Zij kunnen de Maassluise jeugd dan op een serieuze en formele wijze vertegenwoordigen en een adviserende rol spelen richting de gemeente. In diverse gemeenten bestaat een jongerenraad en daar zijn ze erg succesvol.

• Wij willen goede én nette LHBT-emancipatie
Onderwijs speelt een belangrijke rol als het gaat om LHBT-emancipatie. Op basisscholen en het voortgezet onderwijs moet dit onderwerp daarom besproken en onderwezen worden. Als conservatief-liberale partij hechten wij er aan dat dit op een nette wijze gebeurd. Dragqueens laten voorlezen aan peuters en kleuters onder het mom van emancipatie valt daar wat ons betreft absoluut niet onder. De LHBT-emancipatie is niet gebaad bij een ordinaire subcultuur, ‘gaybrapaden’ en regenboogvlaggen. Hysterische identiteitspolitiek, genderneutraliteit en de LHBTQIAPZY-gekte van de laatste tijd draagt daar wat ons betreft dus ook niks aan bij, omdat dit de daadwerkelijke emancipatie van de LHBT-gemeenschap juist verstoort en alleen maar bijdraagt aan stereotypering. Forum voor Maassluis staat voor een beschaafde LHBT-gemeenschap, zonder de ordinaire en geseksualiseerde subcultuur. Wij zijn ook tegen een eventuele gaypride in Maassluis om diezelfde redenen.

• Meer aandacht voor onze ouderen
Wij willen meer aandacht voor kwetsbare ouderen. Onze samenleving individualiseert en digitaliseert in een snel tempo. Veel ouderen kunnen daar niet in meekomen en daar komt eenzaamheid ook nog eens bij om de hoek kijken. Hier moet meer aandacht en ondersteuning voor komen. Wij willen dat realiseren door maatschappelijke stages, maar ook door scholen in het algemeen hun leerlingen meer in contact te laten komen met onze ouderen

• Wij willen de richtlijnen van het VN-gehandicaptenverdrag invoeren
Alle openbare bedrijven en instellingen moeten volgens het VN-gehandicaptenverdrag goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. Wij willen dat dit in Maassluis goed wordt uitgevoerd. We moeten daarbij goed kijken naar de consequenties voor ondernemers en zelf ook duidelijke richtlijnen opstellen. De openbare ruimte, en dan met name de loop- en wandelpaden, dienen goed onderhouden te worden en moeten rolstoel en rollator vriendelijk zijn.

• Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
Ouderen die liever thuis blijven wonen, moeten daar zo lang als dat mogelijk is in ondersteund worden. De gemeente dient echter wel een actieve houding in te nemen als er sprake is van ‘scheefwonen’ en alternatieve woningen aanbieden, zodat de doorstroming binnen de woningmarkt gestimuleerd wordt.
Wij willen daarnaast dat alle nieuwbouwwoningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd. Zo kunnen (oudere) mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

• Meer woningen voor ouderen
Wij willen extra woningen voor ouderen. Maassluis is een vergrijzende stad en het gaat hier zelfs sneller dan het landelijke gemiddelde. Wij hebben de voorkeur om meer levensloopbestendige hoogbouwwoningen voor ouderen te bouwen.

• Voldoende ontmoetingsplaatsen voor ouderen
Sociale netwerken zijn voor ouderen erg waardevol en belangrijk en werken preventief tegen eenzaamheid. Fysieke plekken in de openbare ruimte en verenigingen waar ouderen elkaar ontmoeten, moeten daarom in voldoende mate aanwezig blijven in onze gemeente. Op dit moment wordt er in de Nieuwe Vloot gewerkt aan een prachtig nieuwe ontmoetingsruimte!

• Wij willen dat de belbus en regiotaxi beschikbaar blijven
De gemeente moet zich blijven inzetten voor de beschikbaarheid van de belbus en regiotaxi voor ouderen. Goede mobiliteit voor ouderen is onmisbaar, zeker wanneer zij niet meer beschikken over een eigen auto. Mobiliteitsvoorzieningen helpen tegen eenzaamheid.