Onze Kieslijst voor 2022

 Nr. 1 Jan van den Hoek

Ik ben Jan van den Hoek geboren en getogen in Maassluis. Wie kent Maassluis beter als ik, daarom heeft het Forum voor Maassluis mij gekozen als hun lijsttrekker voor de nieuwe verkiezingen van 2022.

Ik ben eigenlijk meer bekend als vrijwilliger voor o.a. belastingen en toeslagen vele Maassluizers hebben hun toeslagen aan mij te danken, ook heb ik er vele uit de problemen gehaald met mijn vrijwillige werk als invuller.
De inwoners van Maassluis staan bij mij op de eerste plaats zeker wat betreft veiligheid, want daar schort het nog steeds aan in Maassluis. Een politiebureau dat meer dicht is dan open, is voor mij maar een optie 24/7 open, meer blauw op straat, een betere handhaving niet om 21.00 uur naar huis want dan begint het leven juist.
En de bijstand moet beperkt worden. Momenteel is soms de situatie dat iemand die werkt minder inkomen heeft als een uitkeringsgerechtigde, en dat is niet te verteren.
En zeker is het ook niet te verteren dat mensen van buitenaf voorrang krijgen op een woning nee, eerst maassluizers. Ook veel burgers met problemen van o.a. echtscheidingen die geen woning krijgen, waar dan weer de kinderen de dupe van zijn en terecht komen bij jeugdhulp, te triest voor woorden. Dit moet afgelopen zijn daarom ga ik verder voor Forum voor Maassluis.

Nr. 2 Trudie Pasterkamp

Ik ben Trudie Pasterkamp, geboren en getogen in Maassluis. Een nieuwkomer in het Politieke veld.
Sommigen van u zullen mij wellicht herkennen als columnist bij Maassluis.nu, waar ik elke twee weken een column schrijf. Eigenlijk is daar ook mijn politieke interesse geboren, een plek waar veel onderwerpen die Maassluizers raken voorbijkomen. Mijn columns zijn, net als ik, soms scherp en soms direct en confronterend maar altijd is er de opening voor het gesprek en de wens om met elkaar te komen tot een verbetering. Ik kan slecht tegen onrecht en zal me altijd inzetten voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving waar iedereen ertoe doet! Daar de beste stuurlui meestal aan wal staan heb ik ervoor gekozen om me aan te sluiten bij het Forum voor Maassluis.

In het dagelijks leven ben ik moeder van een prachtige dochter, vrijwilliger bij de bewonerscommissie Verto 1 en werk ik voor de gemeente Rotterdam. Met uw steun wil ik me de komende jaren richten op een verantwoorde besteding van uw belastinggeld, iedere euro kan tenslotte maar 1 x uitgegeven worden; wil ik ervoor zorgen dat eenieder die het nodig heeft passende hulp ontvangt vanuit de WMO en de Jeugdhulp en dat de woningmarkt in Maassluis beter toegankelijk word voor de bewoners van Maassluis!

Nr. 3 Ge Krempel

Ik ben Ge Krempel een gepensioneerd ambtenaar die in Maassluis bedrijfsruimte verhuurd. Verder heb ik een brede kennis van invorderingen en faillisementwet alsmede hoe te handelen bij betalingsonmacht en bij het vorderen van betalingen. Dit is o.a. iets waar ik de inwoners van Maassluis mee zou kunnen bijstaan. Ik zal zeker de belangen van de Maassluise burgers behartigen in de gemeenteraad van Maassluis, met eer en geweten zal ik dat doen voor het Forum van Maassluis.


De lijst met overige kandidaten:

 • Nr. 4 Frank Baart
 • Nr. 5
 • Nr. 6 Desiree v. Doremalen
 • Nr. 7 Leo Ooms
 • Nr. 8 Renate Fiege
 • Nr. 9 Martin Krebbers
 • Nr.10 Hetty Behrens
 • Nr.11 Andries Prins
 • Nr.12 Ruud Engelsman
 • Nr.13 Dick Pasterkamp
 • Nr.14 Corrie v.d. Kaaden
 • Nr.15 Diana Schriemer- v. Beveren
 • Nr.16 Hans v. Katwijk
 • Nr.17 Loek Molmans