STANDPUNTEN

6. Milieu & Duurzaamheid

“Meer groen voor Maassluis!”

Wat wij willen:

• Grenzen aan groei
Maassluis is één van de kleinste (8,48 km²) én dichtstbevolkte (3864 inw./km²) gemeenten van Nederland. Onze gemeentelijk grondgebied is bijna helemaal volgebouwd tot aan de gemeentegrens aan toe: er zijn letterlijke grenzen aan groei. We willen daarom zoveel mogelijk ruimte voor de natuur bewaren.

• Nieuwbouwverbod voor de Aalkeetpolder
Wij willen een nieuwbouwverbod voor de Aalkeetpolder (gebied tussen Maassluis en Vlaardingen). Dit is het enige stuk groen wat Maassluis nog over heeft, want de rest is of wordt nu volgebouwd.

• Herstructurering van de Aalkeetpolder tot ‘stadspark’
We willen het zuiden van de Aalkeetpolder herstructureren en daar een groot ‘heideveld’ van 23.400 m2 met struikgewas en bloemen aanleggen om de biodiversiteit te bevorderen. Dit is goed voor de insectenpopulatie die het de laatste jaren aantoonbaar steeds moeilijker krijgt. Het overige gebied planten we vol met bomen, zodat er een groot ‘stadspark’ wordt gecreëerd met veel groen, een vijver, een grasveld, sporttoestellen en een speeltuin. U kan op onderstaande afbeelding zien hoe wij dit voor ons zien.

• Wij staan geen jacht toe binnen onze gemeente
De gemeente staat geen jacht toe op haar grondgebied.

• Stapje voor stapje en geordend naar gasvrije buurten
Wij zijn voorstander om wijken gasvrij te maken, maar wel stapje voor stapje. Anders is het financieel niet haalbaar en komt de grootste kostenpost bij de burger te liggen.

• Géén windmolens op het grondgebied van Maassluis
Forum voor Maassluis is fanatiek tegen de plaatsing van windmolens op ons gemeentelijk grondgebied. Ons grondgebied is niet geschikt voor de plaatsing van deze horizonvervuilers; teveel bebouwing en inwoners op een te klein grondgebied. Windmolens gaan ons daarnaast niet helpen met onze duurzaamheidsdoelstellingen:

Nederland verbruikt netto 84 kWh aan energie per dag, per inwoner. Dat is 84 kWh x 17,4 mjn. = 1,4 mjn. MWh per dag voor héél Nederland. De meeste windturbines in Nederland hebben op papier een vermogen van 4MWh. Een windturbine van 4 MWh levert in de praktijk (gem. 26% van 4!) x 24 = 25 MWh per dag op. We hebben dus 1,4 mjn./25 = 56.000 windturbines nodig, plus back-up faciliteiten voor windloze dagen. Dat is dus 56.000/42.508 = 1,3 windturbine per km2. Maassluis heeft een oppervlakte van 10,12 km2, dus in dat geval zou Maassluis tien windturbines van 4 MWh moeten hebben.
Windmolens zijn daarnaast ook schadelijk voor de vogelpopulatie. Bij verschillende windmolenparken in Nederland vallen per jaar tienduizenden dode vogels per jaar, waar ook veel biologen en boswachters zich zorgen over maken. Bovendien zijn windmolens niet duurzaam om te produceren en zijn ze aan het einde van hun levensjaar niet recyclebaar. Nederland moet overgaan op kernenergie als we duurzamer willen worden.

• Goede regionale samenwerking voor natuurbehoud
Natuurgebieden en de bescherming daarvan stoppen niet bij onze gemeentegrenzen. Wij vinden het van belang om breder te kijken en organisaties te betrekken die ons regionale groen beter willen beschermen. We willen passende samenwerking met de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Vlaardingen en alle natuur- en recreatieorganisaties die binnen deze regio actief zijn.

• Investeren in klimaat-adaptieve maatregelen
Wij vinden bijvoorbeeld dat scholen meer aandacht moeten hebben voor ‘groene’ en ‘klimaat-adaptieve’ schoolpleinen. De gemeente moet scholen daarbij stimuleren. Het nieuwe schoolplein van de Westhoek is een goed voorbeeld.

• Wij willen zoveel mogelijk groen in onze wijken behouden
Wij zijn voorstander van de ‘ringparkjes’ in of rondom woonwijken. Denk aan het groen tussen de Molenbuurt en Drevenbuurt, het Vrijheidspark, het Lepelaarsplantsoen et cetera: groen behouden in plaats van bebouwen!

• Wij willen het gebruik van kunstgras demotiveren
De gemeente moet voetbalclubs stimuleren om echt gras te gebruiken. We moeten af van het milieuvervuilende kunstgras.

• We stimuleren het chippen van honden en katten
De gemeente dient het chippen van katten en honden te stimuleren om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken.

• Wij nemen dieren op in het rampenplan
Dieren worden opgenomen in het rampenplan en in draaiboeken voor hulpdiensten, zodat ook hun evacuatie ook goed geregeld wordt.

• Extra controle op vergunningen van dierenwinkels
De gemeente verleent geen vergunning aan dierenwinkels die dieren verkopen die ook via het dierenasiel te verkrijgen zijn.

• Wij willen een verbod op dierenbeurzen en dierententoonstellingen
Forum voor Maassluis is principieel tegen dierenbeurzen en dierententoonstellingen.

• Duidelijke regionale afspraken omtrent dierenopvang
Er worden duidelijke afspraken gemaakt met omliggende gemeenten voor een efficiënte en regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang.