Ingediende moties

Motie bevries de huren

BEVRIES DE HUREN Het is ieder jaar weer de vraag met hoeveel procent de wooncorporaties de huren verhogen. Woningcorporatie Maasdelta, de grootste aanbieder in Maassluis, verhoogt de huren per 1 juli met gemiddeld 2,6 procent. Voor vrije sectorwoningen is gekozen voor een stijging van 2%. Het huurbedrag vormt voor de meeste gezinnen de grootste uitgavenpost, dus een stijging is al snel voelbaar in de portemonnee. Hoe komt men uiteindelijk tot de vastgestelde percentages? FvM vindt het belangrijk dat het voor iedere huurder duidelijk is waar de huurverhoging op is gebaseerd. Transparantie in hoe betaalbaar wonen tot stand komt moet wat ons betreft inzichtelijker worden gemaakt en wij zijn van mening dat dit transparanter kan en moet. De VBBM en de gemeente dienen daar een belangrijkere rol in spelen.

Het momentum van de huurverhoging valt niet goed; midden in de coronacrisis. Een daaropvolgende economische crisis is onvermijdelijk. Veel Maassluizers kampen nu al met financiële onzekerheden en de impact van deze crisis en de financiële gevolgen voor huishoudens en sportverenigingen zijn niet goed te overzien. Wij hebben tijdens de raadsvergadering daarom een motie ingediend waarin we de gemeente oproepen invloed en zo nodig druk uit te oefenen om de huren te bevriezen.