NIEUWS

Petitie tegen nieuw afvalbeleid


Petities zijn zo oud als de moderne democratie, sinds de 13e eeuw worden ze ingezet om van onderaf beleidsverandering af te dwingen.

Je kunt er meerdere vliegen in één klap mee slaan, want met petities kun je:

 • publiek bewustzijn vergroten
 • het publieke debat kantelen
 • beleidsverandering afdwingen
 • politiek draagvlak vergroten voor toekomstige beleidsverandering
Forum voor Maassluis, fervent voorstander van na-scheiding, werd deze week opnieuw getriggerd door een aantal vragen van leden van binnen en buiten onze partij over de "afvalaffaire"

Voorstanders van na-scheiding waren VSP, Forum voor Maassluis, CU en Maassluis Belang.

Aangezien deze affaire echter heel ver afstaat van de politieke keuze van de inwoners van Maassluis en vooral ook vanwege de stilte die rond dit onderwerp ontstaat willen wij eigenlijk weleens onderzoeken hoe het draagvlak onder de bevolking over de "afvalaffaire" is.

Slechts daarom hebben wij gemeend deze petitie op te moeten stellen. Wij hopen dat u daaraan mee wilt werken.

Heeft u zichzelf ook wel eens deze vragen gesteld:

 1. Is vooraf scheiden van afval goedkoper dan het achteraf scheiden?
 2. Waarom anders dan in de regio?
 3. Wat als de pilot mislukt die men van te voren gaat proberen? Kosten?
 4. Waarom wordt door B&W , alweer, niet geluisterd naar de inwoners?
 5. Wat gaat er gebeuren met de reinigingsheffing? Goedkoper door "minder afval"?
 6. Wie betaalt de eventuele meerkosten ?
 7. Wie spreekt inwoners aan die niet meedoen?
 8. Wat als een inwoner blijft weigeren om mee te doen?
 9. Wie helpt inwoners die niet in staat zijn om zelf hun afval weg te brengen? Niet iedereen heeft een netwerk. 's Zomers met vuil incontinentie materiaal?
 10. Voor het gebruik van de restafval container moet er dan een pasje gebruikt worden?
 11. Gaat men de containers controleren op het juiste afval?
Ja, dan heeft het voor u zin om mee te doen aan de petitie. U kunt dan uw mening geven.