NIEUWS

Maassluis niet klaar voor vaarseizoen


Vanuit de achterban ontvangt Forum voor Maassluis berichten dat de burger de laatste paar dagen toch wel in de war raakt. Dit ondanks dat met in de laatste jaren toch al heel wat heeft meegemaakt op het gebied van gemeentelijke miscommunicatie.

Vorige week was er een bijeenkomst in grandcafé Kevin's met de bewoners van hoofdzakelijk de Noordvliet en Zuidvliet en diverse booteigenaren.

De bewoners van de Vlieten maken bezwaar tegen het aanmeren van passantenbootjes die zich opmaken om door de nog in gebruik te stellen Monstersche Sluis te gaan. Daarnaast is er weerstand over het feit dat er 's nachts misschien ook nog wel eens aan boord overnacht zou kunnen worden. Dit werd geuit door een kleine actie groep die vanuit Prinsenkade 30 opereert, hoeveel bewoners daarbij aangesloten zijn kunnen wij niet achterhalen.

Echter binnen 10 minuten na aanvang van de bijeenkomst kwam de desbetreffende wethouder al met een oplossing: geen overnachtingen, maar ook geen passantenbootjes laten liggen tussen de bruggen en de sluis, alleen overnachten bij watersport vereniging "de Vlietlanden" was een optie. Daarnaast werd ook nog een wegsleepregeling uit de hoge hoed getoverd. Hoe onvriendelijk moet zoiets overkomen op de niets vermoedende boottoerist die naar dat leuke stadje Maassluis komt?

Maar dan - breed uitgemeten in de krant: - de verwarring een week later.

Lees de plannen van de Stichting Ervaar Maassluis voor het komend jaar: "De bezoekers moeten onze ambassadeurs worden! Onze topics voor de komende jaren zijn wandelen, fietsen én varen! Ook Citymarketing louter positief."

FvM hekelt de constante miscommunicatie.

Hierover dan ook de volgende vragen aan het college van B&W:
  1. Kunt u ons uitleggen waarom er kennelijk geen communicatie in deze heeft plaatsgevonden tussen de Stichting Ervaar Maasluis, Stichting Promotie Maassluis, City Marketing aan de ene kant en aan de andere kant de actiegroep van bewoners der Vlieten?
  2. De wegsleepregeling welke uit de hoge hoed werd getoverd verleden week berust die op en maatregel uit de A.P.V. van Maassluis en hoe denkt men die uit te voeren als na 20.00 uur 's avonds de bruggen niet meer worden bediend?
  3. Hoe staat het met het veel besproken informatiebord ten behoeve van de passantensteiger in de buitenhaven en is daar nu de juiste informatie op vermeld t.a.v. VHF kanaal voor Havendienst, telefoonnummer havenmeester etc.?
  4. Hoe staat het met de plannen om een gediplomeerd havenmeesteraan te stellen die ook verantwoordelijk is voor innen liggelden, stroomverbruik etc?
  5. Bent u met ons van mening om, nadat de Monstersche Sluis in werking is het hele gebeuren rondom de ligplaatsen en de zeer onvriendelijke wegsleepregeling eerst een jaar uit te proberen voordat er toerist-onvriendelijke maatregelen getroffen worden?
  6. Hoe is de stand van zaken rond de stroomvoorziening voor campers op de camperplaats bij het Douanehuisje? Ons is ter ore gekomen dat deze is afgesloten en ons voorstel is daar muntautomaten te plaatsen.
  7. Is er al een adequate oplossing voor de toegang van de sanitaire gelegenheid in de Groote Kerk d.m.v. een cijferslot of iets dergelijks?
  8. Het vaarseizoen is al op 15 april begonnen, maar bent u met ons van mening dat de stad Maassluis hiervoor nog niet klaar is.