NIEUWS

Vrachtverkeer door onze wijken


De raadsfractie van Forum voor Maassluis wil meer gemeentelijke daadkracht zien bij de aanpak van onnodig en daarom ongewenst vrachtverkeer in de stad.

Steunraadslid Aad Rietdijk vertelt: "Er rijden kolossale vrachtwagens en tractoren maar ook grote les-voertuigen. Vrachtwagens, bussen van - tot nu toe 3 verschillende scholen - die door de straten in de wijken en door het centrum van Maassluis bolderen, Forum voor Maassluis is er helemaal klaar mee."

Ook steunraadslid Gary Bouwer ergert zich regelmatig aan de grote leswagens: "Toen ik een aantal weken geleden naar DrieMaasHave fietste voor mijn werk, zag ik hoe twee oudere mensen op de fiets bij de Stadsmolen bijna van hun sokken werden gereden door zo'n leswagen. Gelukkig kon er nét op tijd worden afgeremd, maar ik vraag mij af wat die vrachtwagens daar te zoeken hebben."

In november 2018 heeft Forum, als fractie van de gemeenteraad, nog voor elkaar gekregen dat er een motie is aangenomen, die het verkeersluw maken van het centrum voor trucks mogelijk maakt.

Rietdijk daarover: "Toen was iedereen blij en gelukkig, maar inmiddels zijn we acht maanden verder en burgemeester en wethouders hebben nog steeds geen actie ondernomen. Intussen zitten we met groeiend lesverkeer van vrachtwagens en bussen."

Forum dringt nu op die keuze aan, maar wil graag nu al maatregelen: "Denk aan bestemmingsverkeer, variabele rijrichtingen, borden, het onaantrekkelijker maken van de situatie. Als de gemeente het zelf niet weet, schakel dan een externe deskundige in."

Rietdijk: "Gebruik de Dr. Albert Schweitzerdreef alleen voor bestemmingsverkeer. Dat is nu een veel gebruikte sluiproute voor les-vrachtwagens en bussen die door de Steendijkpolder via de Jan Schoutenlaan richting Merellaan en verder via de Uiverlaan naar de Industrieweg en in het ergste geval richting Marelplein gaan! En doe dan bij de PC Hooftlaan precies hetzelfde. Zorg dat de wijken zoveel mogelijk vrachtwagenvrij blijven en laat alleen bestemmingsverkeer toe."

De visie van FvM: Hou in principe alleen de Industrieweg en Westlandseweg als doorgaande wegen voor dit soort verkeer. Neem actie zoals Naaldwijk ook heeft gedaan om vrachtwagens tegen te gaan. Meer nog vragen we de gemeente om serieus mee te denken. Want dat serieuze zien zij niet echt.

Eerdere reacties vanuit het ambtelijk apparaat: "Het zullen wel vrachtwagens zijn die pakketjes moeten bezorgen." Over de vrachtwagens die langs de school komen: "Dan kunnen de ouders toch opletten en leren de kinderen ook nog iets" En de reactie op een foto van een vrachtwagen waar veel mensen omheen staan: "Dan kan er toch niks gebeuren?"

Gemeente, denk daarbij ook eens aan het Westeinde, vlak bij het verpleeghuis DrieMaasHave, waar veel kinderen vanuit school oversteken en waar per week tientallen van dit soort voertuigen langskomen.

Rietdijk: "We hebben het gevoel dat de gemeente het ook niet zo goed weet, dat ze het probleem daarom kleiner proberen maken. Ze voeren geen telling uit, waaruit zal blijken dat het net wel of niet kan. Want wat zou de uitkomst van die telling zijn, denkt u?"

De aantallen van het vrachtverkeer liggen veel te hoog voor dergelijke woonwijken. Gezien de gereden snelheid is het geen acuut probleem, maar verkeerskundig wel ongewenst.

Het is verkeerskundig ongewenst. Dat moet je niet tegen de buurtbewoners zeggen. En al helemaal niet als zij kinderen hebben.

Forum wil dat de gemeente daarom elke wijk en toegangsweg onder de loep gaat nemen en de aangenomen motie voor niet alleen het centrum maar voor alle wijken van Maassluis gaat gelden. We willen toch ook het milieu voor onze burgers beter en gezonder maken. Minder vrachtverkeer betekent minder fijn stof.

En zoals al gezegd: Er moet toch niet eerst wat gebeuren, hopen wij...