IN HET KORT

1. Burger & Bestuur

STANDPUNTEN 1. Burger & Bestuur “Meer democratie voor Maassluis!” Wat wij willen: • Wij zijn voor een gekozen burgemeester Wij …
Verder Lezen

2. Veiligheid & Handhaving

STANDPUNTEN 2. Veiligheid & Handhaving “Meer veiligheid voor Maassluis!” Wat wij willen: • Wij willen harde aanpak van illegaal drugsgebruik …
Verder Lezen

3. Economie & Ondernemerschap

STANDPUNTEN 3. Economie & Ondernemerschap “Meer ondernemerschap voor Maassluis!” Wat wij willen: • Een liberaal vestigingsklimaat! Een goed economisch vestigingsklimaat …
Verder Lezen

4. Ruimtelijke ordening & Huisvesting

STANDPUNTEN 4. Ruimtelijke ordening & Huisvesting “Evenwichtig bouwen voor Maassluis!” Wat wij willen: • Geen voorrang van immigranten op sociale …
Verder Lezen

5. Infrastructuur & Mobiliteit

STANDPUNTEN 5. Infrastructuur & Mobiliteit “Een nachtmetro voor Maassluis!” Wat wij willen: • Wij willen een nachtmetro op de Hoekse …
Verder Lezen

6. Milieu & Duurzaamheid

STANDPUNTEN 6. Milieu & Duurzaamheid “Meer groen voor Maassluis!” Wat wij willen: • Grenzen aan groei Maassluis is één van …
Verder Lezen

7. Zorg & Volksgezondheid

STANDPUNTEN 7. Zorg & Volksgezondheid “Betere zorg voor Maassluis!” Sinds de decentralisaties van de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet zijn …
Verder Lezen

8. Onderwijs

STANDPUNTEN 8. Onderwijs “Goed onderwijs voor Maassluis!” Wat wij willen: • Meer aandacht voor onze lokale geschiedenis Maassluis is een …
Verder Lezen

9. Jeugd & Senioren

STANDPUNTEN 9. Jeugd & Senioren “Maassluis voor jong en oud!” Wat wij willen: • Meer uitgaansgelegenheden en evenementen in Maassluis …
Verder Lezen

10. Cultuur, Leefbaarheid & Integratie

STANDPUNTEN 10. Cultuur, Leefbaarheid & Integratie “Voor een behoudend Maassluis!” Wat wij willen: • De Nederlandse cultuur is leidend Wij …
Verder Lezen

11. Recreatie, Sport & Kunst

STANDPUNTEN 11. Recreatie, Sport & Kunst “Voor een recreatief en sportief Maassluis!” Wat wij willen: • Waterpop moet weer terugkomen …
Verder Lezen

MISSIE VAN FORUM VOOR MAASSLUIS

• Forum voor Maassluis wil op termijn de grootste partij van de gemeente Maassluis worden en zich samen met burgers en bedrijven inzetten voor onze prachtige stad, zodat het voor iedereen een plezier blijft om te wonen, werken en ondernemen in Maassluis. Hier hoort uiteraard een schoon, heel, veilig én groen leefmilieu.

• Forum voor Maassluis is een lokale partij die staat voor een degelijk én betaalbaar sociaal en economisch beleid. Wij zijn een praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de Maassluise burgers en bedrijven.

• Forum voor Maassluis staat voor een kleine en daadkrachtige gemeentelijke organisatie die burgers en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.

• Forum voor Maassluis is sceptisch als het gaat om het overhevelen van bevoegdheden van onze gemeente (en dus van haar burgers) naar samenwerkingsverbanden waarop weinig tot geen invloed op uit te oefenen is. Wij willen bovendien veel betere, open en eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar burgers. Dat betekent ook meer mogelijkheden tot inspraak.