STANDPUNTEN

11. Recreatie, Sport & Kunst

“Voor een recreatief en sportief Maassluis!”

Wat wij willen:

• Waterpop moet weer terugkomen
Ontzettend veel Maassluizers hechten waarde aan feesten zoals de Furiade en de Feestweek van MSV. Dit soort feesten zijn voorbeelden van fantastisch samenkomen van diverse en goed georganiseerde evenementen voor alle doelgroepen. De gemeente moet zich meer inzetten op het binnenhalen van dit soort evenementen die bevorderlijk zijn voor de sociale samenhang in onze stad. Het is zonde dat de gemeente Waterwegpop heeft wegbezuinigd. Wat ons betreft komt Waterwegpop weer terug!

• Burgers meer laten ondernemen met het wijkleefbaarheidsbudget
Het moet voor inwoners makkelijker worden om op buurt- of wijkniveau evenementen te organiseren met een zogenaamd wijkleefbaarheidsbudget.

• Wij willen gratis open-wifi in Maassluis

• Minimale subsidie naar muziekschool
Er moet serieus gekeken worden naar privatisering van de gemeentelijke muziekschool. Het financieel subsidiëren van een muziekschool zien wij niet als overheidstaak.

• Minimale subsidie naar kunstsector
Kunst zien wij als grote waarde voor Maassluis en we willen de kunstsector dan ook graag ondersteunen waar dat kan. Wij zijn voorstander van cultureel ondernemerschap en de gemeente moet culturele exploitatie dan ook de waardering en ruimte geven die het verdiend. Gelijktijdig zien we dat veel kunstinstellingen afhankelijk zijn van overheidsgeld. Wij zijn van mening dat talentvolle mensen in de culturele sector op een gegeven moment zelf hun brood moeten verdienen. Het aandeel eigen inkomsten van kunstenaars ten opzichte van subsidies moet de komende jaren omhoog.
Elke culturele instelling is zelf verantwoordelijk om vanaf het begin haar bestaansrecht aan te tonen.

• Wij verwijderen alle ontaarde en oikofobe ‘kunst’ in de openbare ruimte
Ontaarde en nietszeggende ‘kunst’ in de openbare ruimte (inclusief rotondes) worden verwijderd en vervangen door esthetische kunstwerken. Er moet namelijk véél meer aandacht komen voor esthetiek. Niet alleen in de architectuur, maar ook voor de openbare kunst.

• Wij willen blijvende strenge controle op de Koningshof
Het gaat financieel gelukkig beter met de bibliotheek en de Koningshof. Dat neemt niet weg dat de gemeente de zaken goed in de gaten moet blijven houden middels strenge financiële controle. We zijn daarnaast zeer tevreden over samenwerking tussen de bibliotheek en de basisscholen en we zien dit de komende jaren graag zo blijven.

• Wij willen de doelstellingen van Ervaar Maassluis verbreden
We willen de doelstellingen van Ervaar Maassluis verbreden. Hierbij kan gedacht worden aan het binnenhalen van (horeca)ondernemingen, winkelconcerns en evenementen.

• Harde aanpak tegen Airbnb tegen verstoring van marktwerking
Hotel Maassluis biedt overnachtingsmogelijkheden voor toeristen en recreanten. De gemeente moet alert zijn en zorgen dat bedrijven als Airbnb minder speelruimte krijgen om oneerlijke concurrentie binnen de toeristische sector tegen te gaan.

• Wij willen het gebruik van kunstgras demotiveren
De gemeente moet voetbalclubs stimuleren om echt gras te gebruiken. We moeten af van het milieuvervuilende kunstgras.

• Wij willen brede toegankelijkheid van voetbalvelden
Wij willen dat de voetbalvelden ook buiten training- en wedstrijddagen toegankelijk voor publiek blijven. Uiteraard in goed overleg met de diverse voetbalclubs.

• Wij willen voldoende openbare sportmogelijkheden
Kinderen uit een sociaaleconomisch minder sterk milieu komen, moeten ook de mogelijkheid hebben om naast hun school sport te kunnen beoefenen. De gemeente kan dit stimuleren door in de openbare ruimte genoeg sportveldjes aan te leggen. Daarnaast bestaat het Jeugdsportfonds dat een bijdrage kan leveren.

• Wij willen gelijkheid voor alle sportverenigingen in Maassluis
Wij willen gelijke rechten, kansen en aandacht voor alle verschillende sportverenigingen die Maassluis telt.

• Investeren in binnensportaccommodaties
De binnensportaccommodaties van Maassluis zijn verouderd en zijn dringend toe aan vernieuwing. Sportverenigingen moete samen met de gemeente fors investeren in nieuwe sportaccommodaties. De gemeente moet hier geld voor beschikbaar stellen. Gelijktijdig vraagt dit ook om financiële en organisatorische investeringen. Sommige sportverenigingen moeten niet bij voorbaat een fusie al van de hand wijzen.