STANDPUNTEN

4. Ruimtelijke ordening & Huisvesting

“Evenwichtig bouwen voor Maassluis!”

Wat wij willen:

• Geen voorrang van immigranten op sociale huurwoningen
De voorrang die immigranten hebben op sociale huurwoningen schaffen we af. Nederlanders die vaak jaren lang op een wachtlijst staan, zijn wat ons betreft als eerste aan de beurt. Immigranten sluiten netjes achter in de rij aan.

• Meer woningen voor starters
Het woningaanbod voor starters in Maassluis is véél te laag en we jagen op deze manier onze jongeren weg. Wij willen daarom meer starterswoningen bouwen.

• Meer woningen voor ouderen
Wij willen extra woningen voor ouderen. Maassluis is een vergrijzende stad en het gaat hier zelfs sneller dan het landelijke gemiddelde. Wij hebben de voorkeur om meer levensloopbestendige hoogbouwwoningen voor ouderen te bouwen.

• Meer aandacht voor levensloopbestendige woningen
Wij willen dat alle nieuwbouwwoningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd. Zo kunnen (oudere) mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

• Wij willen studentenwoningen voor Maassluis
We willen studentenwoningen in Maassluis. Door de heersende schaarste op de woningmarkt is het voor studenten lastig om aan een kamer te komen. Het aanbod is te laag en prijzen zijn te hoog. We willen daarom meer aandacht voor studentenhuisvesting voor studenten in Maassluis en de rest uit de regio Rotterdam.

• Woningbouwverbod voor de Aalkeetpolder
Er komt een nieuwbouwverbod voor de Aalkeetpolder (gebied tussen Maassluis en Vlaardingen). Dit is het enige stuk groen wat Maassluis nog heeft. We bouwen alleen nog nieuwe woningen in herstructureringsprojecten.

• Segregatie voorkomen door gemengd te bouwen
We willen segregatie voorkomen door een te eenzijdig aanbod van typen woningen te voorkomen. Door gemengd bouwen te stimuleren, bevorderen de integratie en voorkomen we onleefbare buitenwijken.

• Wij zijn voorstander van ‘pauze-woningen’
Pauzewoningen zijn woningen die onder bepaalde voorwaarden en regelgeving geschikt gemaakt worden voor korttijdige bewoning voor mensen die bijvoorbeeld in scheiding liggen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met psychische, sociale, medische en/of financiële problemen. Forum voor Maassluis wil dat deze woningen dan voor maximaal 12 maanden verhuurd kunnen worden.

• Voldoende uitlaatplekken voor Maassluis
Wij willen voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Daarnaast moet er streng gehandhaafd worden op loslopende honden waar dat niet is toegestaan. Wat ons betreft krijgt men hoge boeten voor dit soort overtredingen. Niemand is namelijk gebaat bij hondenpoep in onze straten.

• Voldoende aandacht voor ons erfgoed
In de nieuwe omgevingsvisie geven we extra aandacht aan het behoud van ons erfgoed door het thema ‘Erfgoedvisie’ toe te voegen.

• We willen veel meer aandacht voor esthetiek in architectuur
Bij de bouw van nieuwe woningen moet er worden gekeken naar de esthetiek van de woningen: géén ontaarde, grauwe en sfeerloze woonwijken in Maassluis!

• We willen een rolstoelvriendelijk Maassluis
De openbare ruimte dient maximaal rolstoelvriendelijk te zijn. Dat geldt ook voor de bushaltes die eigenlijk geen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente moet hier in overleg met de eigenaren meer aandacht aan vragen.