STANDPUNTEN

2. Veiligheid & Handhaving

“Meer veiligheid voor Maassluis!”

Wat wij willen:

• Wij willen harde aanpak van illegaal drugsgebruik
Het illegaal gebruik van drugs is een groot probleem en heeft impact op diverse terreinen. Naast de toenemende mate van onveiligheid is het ook nog eens slecht voor de volksgezondheid. De gemeente zal de komende jaren moeten doorgaan met het opsporen en aanpakken van drugshandel. Wij willen de samenwerking tussen handhaving, politie, FIOD, douane en DCMR nóg meer versterken. Bovendien hechten wij groot belang aan nauwe samenwerking tussen gemeente en horecaondernemers om drugshandel en gebruik in de horeca te minimaliseren.

• Strenger toewijzingsbeleid voor bepaalde bedrijven
Wij willen strenger toewijzingsbeleid voor bepaalde bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan bibob-onderzoeken. Dat is een bestuursrechtelijk instrument voor wanneer vergunningen worden misbruikt of wanneer ernstig gevaar dreigt voor de omgeving. Wij hebben het dan over ondernemingen, zoals autogarages, met andere bedoelingen. Een aantal ondernemingen die door streng beleid uit Rotterdam en de Spaanse Polder zijn gejaagd, hebben zich de afgelopen jaren in Maassluis weten te vestigen. De Colleges van afgelopen perioden is hier wat ons betreft erg naïef en nalatig in geweest.

• Wij zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod
Wij zijn tegenstander van een lokaal vuurwerkverbod, omdat dit praktisch en juridisch gezien lastig is te handhaven. Politie en handhaving kunnen alleen actie ondernemen als zij mensen op heterdaad betrappen en dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Bovendien geeft de politie vaak prioriteit aan ernstigere meldingen. De gemeente is dus volledig afhankelijk van het landelijk vuurwerkbeleid. Een algeheel vuurwerkverbod voor Maassluis zal niet werken.

• Extra mobiele camera voor Maassluis
Wij blijven het zeggen: het bieden van veiligheid is dé kerntaak van de overheid. We willen daarom investeren in een extra mobiele camera. De huidige twee mobiele camera’s bevallen zeer goed en werken aantoonbaar preventief tegen verstoring van de openbare orde.

• Blijvende ondersteuning voor buurtpreventie
Diverse buurten hebben buurtpreventieteams en al zogenaamde buurtpreventieapps. Wij zijn daar een groot voorstander van en zien dit graag door heel Maassluis. Wij willen daarnaast onderzoeken of dit soort initiatieven kunnen worden geïntegreerd met de digitale omgeving van de gemeente en apps als Burgernet. Deze digitale mogelijkheden werken preventief en zijn daarom een positief middel om het aantal criminele activiteiten te laten dalen. Wij zien in dit punt een belangrijke taak weggelegd voor de wijkraden.

• Sneller verscherpte controle op ‘racebanen’
Op plaatsen waar veelvuldig klachten zijn over te snel rijdende auto’s moet veel sneller verscherpte controle plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de Julianalaan, waar de gemeente veel te lang gewacht heeft met actie ondernemen.

• Samenwerking tussen dierenambulance en dierenasiels verbeteren
Forum voor Maassluis wil betere samenwerking tussen dierenambulance en dierenasiels. De communicatie tijdens de olievervuiling in de Waterweg (2018) was onvoldoende.