WORD LID !

Word lid van FvM voor slechts €15,- per jaar!

Persoonsgegevens


manvrouw

Adresgegevens
DONEREN

Forum voor Maassluis krijgt geen subsidies, in tegenstelling tot de meeste andere (landelijke) politieke partijen. Dat betekent dus dat wij volledig afhankelijk zijn van ledencontributies en donateurs. Donatiegelden zullen wij gebruiken om onze campagne te financieren. Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons steunen? Hartelijk dank! U kan uw donatiebedrag overmaken naar onderstaande rekening:

IBAN: NL32 ABNA 0813 1966 71