Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Boerkaverbod


Forum voor Maassluis maakt er een principiële zaak van dat het Boerka verbod wordt gehandhaafd. Wordt er niet gehandhaafd dan bestempelen wij dit als ondermijning van de rechtsstaat. Indirect willen we daarom burgemeester Haan aanspreken op diens taak. Immers in zijn portefeuille valt handhaving.

Wij stellen als volgt:

Vanaf 1 augustus treedt de nieuwe wet "Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding" in werking. In de volksmond wordt deze wet het Niqaab- of Boerkaverbod genoemd. Het is dan verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen binnen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsinstellingen. Het gaat dan om een integraalhelm, bivakmuts of een niqaab/boerka. Bij overtreding van deze wet dient de politie ingeschakeld te worden en kan er een boete worden uitgeschreven.

Hoewel dit boerkaverbod in België al 8 jaar wettelijk geregeld is en een succes genoemd mag worden, blijkt er vooral vanuit wat religieuze kampen nogal wat tegengas te worden gegeven. Forum voor Maassluis is verontwaardigd dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen al hebben aangegeven dit boerkaverbod niet te handhaven. Ook de politie zegt hieraan geen hoge prioriteit te willen geven.

Nederland is een rechtstaat en welk signaal geven wij af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de Burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

  1. Gaat u deze wet wel actief handhaven?
  2. Zo nee, waarom dan niet en geldt dit dan alleen voor boerka's of ook voor alle soorten gezichtsbedekkende kleding?
  3. Hebt u medewerkers van overheidsgebouwen al geïnstrueerd hoe te handelen bij dit soort overtredingen c.q. als iemand met gezichtsbedekkende kleding een overheidsgebouw binnen treedt. Hebt u hier al een protocol voor?
  4. Hoe gaat u om met handhaving bij aanvraag van bijv. bijstandsuitkering? Ook zijn wij benieuwd hoe u gaat handelen en handhaven bij aanvragen van paspoort en/of rijbewijs.
  5. Gaat de Maassluise politie deze wet actief handhaven en hier tegenop treden?
  6. Gaat de politie daarbij actief samenwerken met de zorg, onderwijs, overheidsinstellingen en de OV om deze wet succesvol te laten zijn?
  7. Mocht de politie hier geen prioriteit aan geven verwachten wij graag aan uitgebreide motivatie, waarom niet?
  8. Bent U het met ons eens dat deze nieuwe wetgeving de veiligheid in onze stad bevordert omdat mensen ter identificatie altijd herkenbaar dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u het met ons eens dat ook onderwijs, zorginstellingen en OV deze wet dienen na te leven en daarop moeten handhaven?
  10. Bent u het met ons eens dat als deze wet niet actief wordt gehandhaafd onze rechtstaat door deze ondermijning in gevaar komt? Zo nee, waarom niet?