Artikel 51 vragen

art.51 vragen over Meerkosten Koningshoek


De fractie van het FvM is uit betrouwbare bron ter ore gekomen dat bij de renovatie/vernieuwing van de buitenruimte rondom de Koningshoek reeds meerwerkkosten zijn voorgekomen die de € 50.000,- overschrijden. Tegen de achtergrond hiervan stelt Forum voor Maassluis vragen aan B&W.

  1. Klopt het dat de meerwerkkosten van de buitenruimte reeds meer dan € 50.000,- bedragen en waarom is de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht?
  2. Indien dit klopt en u daarvan op de hoogte bent, heeft u reeds een prognose wat de meerwerkkosten in totaal gaan bedragen en wilt u de gemeenteraad hierover informeren?
  3. Is er sprake van geschillen tussen de gemeente en Wereldhave m.b.t. de uitvoering van werkzaamheden in de omgeving van het winkelcentrum?